Clock-Time

Phút Cầu Nguyện - Tin Mừng Lc 5: 27-32

Sám hối là quá trình biến đổi. Sám hối là trở về cùng với Chúa để làm người môn đệ đích thực của Chúa như Lêvi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa gọi. Xin cho chúng con tin vào ơn Chúa có thể biến đổi tâm hồn cứng cỏi của chúng con nên hiền dịu, tốt lành. Amen.
PHÚT CẦU NGUYỆN

Tin Mừng Lc 5: 27-32

 
 

 
Ngày 09.3.2019, thứ Bảy sau Lễ Tro

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (5: 27-32)


27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!”28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?”31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.

Suy niệm

Mùa Chay - mùa của sám hối, mùa của trở về. Lêvi, từ một người thu thuế, khi được Chúa gọi, ông bỏ tất cả để theo Chúa. Chúng ta cũng có thể coi là cuộc sám hối, trở về với Chúa. 

Trong mắt của những biệt phái và luật sĩ, Lêvi là hạng người tội lỗi, hết thuốc cứu chữa. Làm sao có thể tu thân đắc đạo được? Họ lẩm bẩm để trách Chúa Giêsu là tại sao lại gọi Lêvi làm môn đệ. Họ cũng thể hiện thái độ coi thường của họ đối với Lêvi. Đối với họ, Lêvi là không thể thay đổi. Nhưng, đối với Chúa, mọi sự đều có thể và với Người, Lêvi sẽ là môn đệ của Chúa cho một chọn lựa mới, một con người mới, một hành trình mới. 

Chúng ta cùng suy gẫm xem, có khi nào chúng ta cũng nghĩ giống như những luật sĩ và biệt phái không? Chúng ta khinh miệt người khác và xếp hạng họ dưới cùng về đạo đức, cho rằng người này người khác là ‘hết thuốc chữa’, v.v. Chính lúc chúng ta suy nghĩ và đóng khung một ai theo chiều hướng đó, chính chúng ta mới là người ‘hết thuốc chữa’, vì chúng ta không tin vào quyền năng biến đổi của ơn Chúa. Trong tay Chúa, mọi sự đều có thể. Đó chính là cơ hội duy nhất cho con người tội lỗi chúng ta. Người gọi Lêvi và ông đã nghe. Người gọi chúng ta và chúng ta có nghe để đáp lời Người không? Người gọi để biến đổi cuộc đời chúng ta nhưng chúng ta có để cho Người biến đổi không? 

Sám hối là quá trình biến đổi. Sám hối là trở về cùng với Chúa để làm người môn đệ đích thực của Chúa như Lêvi. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa gọi. Xin cho chúng con tin vào ơn Chúa có thể biến đổi tâm hồn cứng cỏi của chúng con nên hiền dịu, tốt lành. Amen.