Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C, 24/04/2022

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C: Quả thực, kinh nghiệm của Tôma cho chúng ta những bài học của lý chứng, của sự xác tín. Để một khi chúng ta đã hiểu biết, tin vào Chúa, chúng ta mới dám sống cho Chúa và loan báo lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của chúng ta...

PHÚT CẦU NGUYỆN

 CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH NĂM C

NGÀY 24/04/2022


Trang Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ nhưng lại thiếu mặt Tôma. Cũng chính nhờ vậy mà ngày hôm nay chúng ta được thêm mối phúc “phúc cho những ai không thấy mà tin”.

Trước hết, chúng ta nhận ra bài học từ ông Tôma. Một người được xem là của khoa học, của lý chứng vì thấy mới tin, là con người dám sống theo sự thật, nói phải có căn cứ; không nghe, không hùa theo đám đông và một khi đã kiểm chứng xác thực thì luôn xác tín.

Hơn nữa, dẫu chúng ta không thấy được Chúa Giêsu bằng xương thịt như ông nhưng qua ông, chúng ta tin và xác tín vào một Thiên Chúa giàu lòng xót thương và mau mắn ra đi [bất cứ nơi đâu] để chia sẻ, loan báo lòng thương xót ấy cho tất cả mọi người.

Quả thực, kinh nghiệm của Tôma cho chúng ta những bài học của lý chứng, của sự xác tín. Để một khi chúng ta đã hiểu biết, tin vào Chúa, chúng ta mới dám sống cho Chúa và loan báo lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Tôma thấy, tin, đụng chạm vào Chúa và nhận ra lòng thương xót vô biên của Chúa dành cho ông, xin cho chúng con luôn vững tin và tín thác vào Chúa và xin giúp chúng con loan báo tình yêu thương của Chúa cho hết thảy mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.