Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - Thứ 6 sau CN 3 MC (Mc 12,28-34)

Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?...

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mác-cô (Mc 12: 28-34)

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
 
SUY NIỆM

 
“Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”.Đây là giáo huấn quan trọng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong trang Tin Mừng hôm nay. Nếu Thiên Chúa không phải là đối tượng duy nhất và quan trọng nhất trong chọn lựa và sống niềm tin của người tín hữu Công giáo, thì đạo Công giáo chỉ còn là một sản phẩm do con người đặt ra, chứ không còn là mặc khải đến từ Chúa. Nếu niềm tin ấy là sản phẩm do con người, thì đạo chỉ còn là những hình thức vụ lợi dành cho những con người cả tín - cái gì cũng tin. 

Thiên Chúa phải là đối tượng quan trong nhất trong chọn lựa của niềm tin. Điều này đã được chứng tỏ trong thực hành của đời sống đức tin mà người gia trưởng Do Thái, khi ông phải nhắc cho con cái mình hằng ngày, để mọi người xác tín vào quyền uy tối thượng của Thiên Chúa, nhờ đó mà họ được Thiên Chúa yêu thương và che chở. Ngược lại, nếu họ không còn tín thác vào sự cao trọng của Chúa trong thực hành sống đức tin, họ sẽ dễ dàng xa rời Thiên Chúa và chạy theo việc tôn thờ các thần linh khác. Kết quả là cuộc sống của họ trở nên cơ cực và phải đối diện với nhiều thử thách trong cuộc sống như thiên tai, bệnh tất và chiến tranh. 

Là người Kitô hữu trong thế giới ngày nay, không ít lần chúng ta đang rơi vào tình trạng bị cảm dỗ chạy theo những hiện tượng “tôn giáo lạ” đó đây quanh ta. Chúng ta dễ rơi vào tâm thức “hữu sự thì vái tứ phương”, nghĩa là chúng ta dễ bị thu hút bởi tính hiếu kỳ về những lời đồn thổi của sự linh thiêng và đầy phép mầu của việc thờ kính do ông này bà kia mang lại. Từ đó chúng ta dễ dàng đánh mất đức tin của mình vào Thiên Chúa - Đấng duy nhất quyền uy và thánh thiện. 

Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin cho chúng con biết sám hối và thay đổi lối sống thiếu tin tưởng của chúng con vào Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng con luôn biết chọn Chúa là lẽ sống của chúng con và đối tượng duy nhất của niềm tin của chúng con. Amen. 

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường