Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - thứ 7 sau CN 3 MC (Lc 18:9-14)

Sống đạo không phải là tự hào về những điều chúng ta làm được, nhưng sống đạo là để nhận ra chúng ta là con người yếu hèn cần Chúa xót thương để nên hoàn thiện.

Lời Chúa - thứ 7 sau CN 3 MC (Lc 18:9-14)