Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 7 sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Lc 15, 1-3.11-32)

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (21, 33-43.45-46)...

Phút Cầu Nguyện: Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Chay (Lc 15, 1-3.11-32)