Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Gioan (13, 21-33. 36-38)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh  Gioan (13, 21-33. 36-38)

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (13, 21-33. 36-38)
21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?”25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy?”26 Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy”. Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi!”28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giê-su trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo”.37 Ông Phê-rô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!”38 Đức Giê-su đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.
Suy niệm
Quý vị và các bạn thân mến, Bài đọc I, trích sách tiên tri Isaia cho ta thấy, Isai là người tôi trung được Thiên Chúa gọi. Để chu toàn công việc Thiên Chúa giao, người tôi trung phải trở thành khí cụ sắc bén: “Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người” (Is 48, 2). Người tôi trung khi đó sẽ đem mọi người về với Thiên Chúa: “Để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Giacop về cho Chúa và quy tụ dân Israel chung quanh Người” (Is 49, 5).
Trái với hình ảnh Isaia là người tôi trung của Thiên Chúa, thì Giuđa là người tôi tớ phản bội. Giuđa âm mưu bán Thầy mình là Chúa Giêsu, dù Người chẳng có lỗi gì với ông. Thánh sử Gioan ghi lại: “Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối”. "Tối", hiểu theo nghĩa thông thường là trời đã về khuya. Nhưng tối cũng hiểu theo nghĩa liên tưởng là sự tăm tối bao trùm tâm hồn kẻ phản bội Thầy và Chúa của mình. Mỗi lần chúng ta chiều theo lòng ham muốn của cải, danh vọng, chức quyền, lạc thú hay ý riêng mà phản bội Chúa, là mỗi lần chúng ta đi trong tăm tối như vậy.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con đi trong ánh sáng của Chúa để chúng con được hưởng sự bình an Chúa ban. Amen.

GKGĐ