Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mt 7,7-12)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mt 7,7-12)​

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (7,7-12)

7 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?12 Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế.

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay mặc khải những lời dạy của Chúa Giêsu về Thiên Chúa là Cha, là Đấng yêu thương, Đấng mong ước ban phát tình yêu thương cho những người khao khát cầu xin: “Hãy xin thì sẽ được. Hãy tìm thì sẽ thấy. Hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho… Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Ngài” (Mt 7, 7-8, 11).

Lời Chúa hôm nay cũng cho ta hiểu rằng : Thiên Chúa nhiều khi ban cho ta điều tốt hơn điều ta có thể nghĩ ra và cầu xin. Thiên Chúa là Cha nhân từ, ban cho ta điều tốt đẹp nhất và phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người.
Đức tin cũng giúp ta hiểu rằng lời cầu nguyện của mỗi người phải đi đến chỗ hòa hợp với ý Thiên Chúa vì đó là điều tốt cho mình. Đồng thời, cũng giúp chúng ta cảm nghiệm rằng cuộc đời mình được dệt bởi ân sủng Chúa ban.

Lạy Chúa, xin giúp con và mọi người trong gia đình biết siêng năng cầu nguyện và tin tưởng được Chúa nhậm lời. Biết cầu nguyện và tin tưởng như thế sẽ giúp chúng con luôn bình an. Amen.