Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Lc 11,29-32)

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Lc 11,29-32)


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11, 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.


Suy niệm

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo người Pharisêu trước việc yêu cầu Người thực hiện phép lạ, chỉ nhằm thoả mãn tính hiếu kỳ của họ mà thôi. Trong khi đó, phép lạ Chúa Giêsu thực hiện là để diễn tả tình thương của Thiên Chúa dành cho con người chứ không phải để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Vậy nên, phép lạ thực chất có giá trị nâng đỡ niềm tin chứ không phải là một điều kiện để tin; hay không có phép lạ thì không tin.

Đức tin vào Chúa là một đức tin do ân huệ Chúa ban cách nhưng không dành cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Người thành tâm sẽ nhận ra Chúa ở mọi nơi, mọi lúc qua các dấu chỉ trong đời thường, trong lúc cầu kinh nguyện ngắm, khi thực thi các việc đạo đức và bác ái, nhất là khi hiệp dâng thánh lễ. Qua đó Chúa kêu gọi con người tin vào Chúa và hoán cải đời sống của mình; cũng như chính khi biết nhận ra những yếu đuối của bản thân, con người cậy dựa vào Chúa hơn, để nhờ đó đời sống mình mỗi ngày được uốn nắn theo lời chỉ dạy của Chúa. Đây chính là phép lạ mà Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng: dân thành Ninivê sám hối nhờ lời rao giảng của ông Giôna; nữ hoàng Phương Nam tìm nghe lời khôn ngoan của vua Salômon để tìm kiếm chân lý; mà Chúa Giêsu còn cao trọng hơn Giôna, khôn ngoan hơn Salômon vì Người là Thiên Chúa làm người, là Đấng Thiên Sai, vì thế cần lắm việc chuyên tâm học hỏi Lời Chúa mỗi ngày một hơn để được chính Lời Chúa soi sáng mọi suy nghĩ và hành động. Amen.