Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C, 24/05/2022

Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh: Chắc chắn rằng, Chúa không bỏ mặt, nhưng Chúa ban sức mạnh cần thiết đủ để giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, nhất là nhờ vào ơn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BA TUẦN VI MÙA PHỤC SINH

NGÀY 24/05/2022


Nội dung của đoạn Tin Mừng thuật lại sự việc: khi Chúa Giêsu thấy các môn đệ buồn phiền đau khổ quá sức về những gì sắp xảy ra, thì Chúa hứa sẽ gửi cho các ông một Đấng Bảo Trợ khác là Thánh Thần. Thánh Thần sẽ làm việc trong các ông, giúp các ông nhận ra sự thật toàn vẹn, và an ủi các ông khi gặp các gian nan khốn khó.

 Quả thật, niềm tin vào Chúa là món quà vô giá của người Công giáo, nhất là cho chính từng người chúng ta. Chính niềm tin vào Chúa, giúp chúng ta có được sự bình an trong khó khăn, có được niềm vui để vượt qua hoạn nạn, có được lạc quan trong cuộc sống.

Vì thế, chúng ta cần ý thức rằng mình luôn được sống trong sự quan phòng và bảo vệ của Chúa. Tuy có nhiều lúc, chúng ta phải chịu những thử thách, nhưng chính qua những thử thách thì đức tin của mình sẽ được thanh luyện.

Chắc chắn rằng, Chúa không bỏ mặt, nhưng Chúa ban sức mạnh cần thiết đủ để giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, nhất là nhờ vào ơn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Nguyện xin Chúa giúp mọi người chúng con luôn có được niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, để thật sự luôn biết lắng nghe và luôn làm theo những gì Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chống lại mọi đe dọa nguy hiểm của thế gian và ma quỉ. Để nhờ đó mà niềm tin của mỗi người ngày càng được củng cố và vững mạnh hơn. Amen.