Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên, 21/06/2022

Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên: Trong sâu thẳm, tất cả chúng ta nên cố gắng nhận ra niềm khao khát tự nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đó là: được chia sẻ yêu thương trong các mối tương quan với người khác và được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta là con người được tạo ra cho tình yêu này...

PHÚT CẦU NGUYỆN

 THỨ BA TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 21/06/2022


“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”.

Chúng ta sẽ làm gì để người khác làm gì với chúng ta? Hãy trung thực và cố gắng suy nghĩ về điều này. Nếu thành thật, phải thừa nhận rằng, chúng ta muốn người khác làm nhiều điều cho mình: muốn được tôn trọng, được đối xử công bằng... Ở mức độ sâu hơn, chúng ta muốn được yêu, được hiểu, được biết đến và được chăm sóc.

Trong sâu thẳm, tất cả chúng ta nên cố gắng nhận ra niềm khao khát tự nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đó là: được chia sẻ yêu thương trong các mối tương quan với người khác và được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta là con người được tạo ra cho tình yêu này. Khao khát yêu thương này đi sâu vào trái tim và ý nghĩa của việc làm người. Tin mừng hôm nay tiết lộ rằng chúng ta phải sẵn sàng và vui lòng cung cấp cho người khác những gì chúng ta mong muốn nhận được. Nếu chúng ta có thể nhận ra trong mình những khao khát tình yêu tự nhiên, thì chúng ta cũng nên cố gắng nuôi dưỡng khao khát được yêu thương. Chúng ta nên nuôi dưỡng mong muốn được yêu thương ở mức độ mà chúng ta tìm kiếm nó cho chính mình.

Nói về điều này có vẻ dễ nhưng thực hiện nó thì không phải là dễ. Xu hướng của chúng ta là đòi hỏi và mong đợi tình yêu và lòng thương xót từ người khác, nhưng đồng thời chúng ta lại giữ mình, không muốn cho đi hay cho đi ở một mức độ thấp hơn nhiều so với những gì mình mong muốn nhận được từ người khác. Đây là một xu hướng ích kỷ mà nhiều người dễ mắc phải.

Chúng ta nên cố gắng để xem mình được kêu gọi làm gì và yêu thương như thế nào. Khi chúng ta coi đây là nghĩa vụ đầu tiên của mình và cố gắng thực hiện nó, sẽ phát hiện ra rằng chúng ta tìm thấy sự hài lòng khi cho đi nhiều hơn là tìm cách nhận lại. Chúng ta sẽ thấy rằng “làm cho người khác”, bất kể những gì họ “làm cho mình”, là điều làm cho chúng ta thực sự thấy thỏa mãn và bình an. Hãy suy gẫm về ước muốn tự nhiên về tình yêu và sự tôn trọng của người khác có trong trái tim mình. Sau đó, hãy biến điều này thành trọng tâm của cách mà chúng ta đối xử với những người xung quanh.

Lạy Chúa của tình yêu tự hiến vì người khác, của những khao khát được cho đi trọn vẹn, xin giúp chúng con biết làm cho người khác những gì chúng con mong muốn họ làm cho chúng con. Xin giúp chúng con sử dụng ước muốn trong trái tim mình về tình yêu làm động lực cho tình yêu của chúng con đối với người khác. Xin giúp chúng con tìm thấy niềm vui và bình an khi cho đi chính bản thân mình. Amen.