Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên, 12/07/2022

Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên: Nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, chúng ta đôi lúc đã thờ ơ với những Lời Chúa dạy, thay vì làm theo ý Chúa, nhưng chúng ta lại thích làm theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta thử để tâm hồn mình thinh lặng, có lẽ chúng ta cũng đang nghe được tiếng Chúa khiển trách như năm xưa Chúa đã khiển trách dân chúng trong những thành Khoradin, Bếtsaiđa…

PHÚT CẦU NGUYỆN

 THỨ BA TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 12/07/2022


Qua trang Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Matthêu đã thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu quở trách những người không biết ăn năn sám hối để được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Mặc dù những người trong những thành trên đã chứng kiến những phép lạ Thiên Chúa đã làm.

Chúa đã làm phép lạ để giúp họ sám hối để trở về với Chúa, nhưng họ lại thờ ơ. Và kết quả là họ sẽ bị Thiên Chúa xét xử một cách nghiêm ngặt.

Nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, chúng ta đôi lúc đã thờ ơ với những Lời Chúa dạy, thay vì làm theo ý Chúa, nhưng chúng ta lại thích làm theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta thử để tâm hồn mình thinh lặng, có lẽ chúng ta cũng đang nghe được tiếng Chúa khiển trách như năm xưa Chúa đã khiển trách dân chúng trong những thành Khoradin, Bếtsaiđa…

Một khi chúng ta nghe được tiếng Chúa quở trách, chúng ta đừng ngại ăn năm sám hối để quay trở về với Chúa bằng bí tích Hòa giải. Qua bí tích này, chắc chắn Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, vì chúng ta đã biết nhận ra tội lỗi của mình để trở về với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con sống chai lì với tội lỗi, nhưng xin Chúa giúp chúng con biết sám hối, biết quay về với tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Để qua đó, chúng con được đón nhận ơn cứu độ mà Chúa đã ban cho chúng con. Amen.