Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh, 07/05/2022

Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh: Chọn lựa bao giờ cũng phải mất mát và hy sinh. Vì thế, có theo Chúa hay không thì chính chúng ta phải đích thân lựa chọn và phải sống trung thành với sự lựa chọn đó: Đứng lại với Chúa, không phải chỉ vì thấy người khác còn đứng đó, nhưng đứng lại với Chúa...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BẢY TUẦN III MÙA PHỤC SINH

NGÀY 07/05/2022


Trong diễn từ về bánh hằng sống Chúa Giêsu đã khẳng định: “Bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống”, đã gây nên những phản ứng khác nhau nơi khán giả. Một số các môn đệ quyết định không theo Chúa Giêsu nữa, vì những lời nói của Người làm họ cảm thấy chướng tai. Các tông đồ, đại diện là Phêrô, tuyên xưng sự cần thiết của Lời Chúa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Trong bối cảnh ấy, quay lại với Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu muốn mời gọi các ông thực hiện một cuộc chọn lựa, cho dù Người cũng biết rằng các ông có lẽ cũng không hiểu hoặc chưa hiểu rõ về điều mà Chúa vừa mặc khải. Yêu là một chọn lựa, và yêu đến nỗi hy sinh mạng sống, hy sinh bản thân tới mức chết cho người mình yêu là chọn lựa cao quý nhất.

Câu trả lời của Phêrô đại diện cho Nhóm Mười Hai “bỏ Thầy chúng con biết theo ai” làm nổi bật điều này: hiểu hay không dường như không còn quan trọng, mà điều quan trọng là các ông tin vào Chúa Giêsu nên đã quyết định ở lại với Người, qua lời xác tín mạnh mẽ rằng: Người chính là Đấng Kitô Con Thiên Chúa và chỉ nơi Người “mới có lời ban sự sống đời đời”.

Chọn lựa bao giờ cũng phải mất mát và hy sinh. Vì thế, có theo Chúa hay không thì chính chúng ta phải đích thân lựa chọn và phải sống trung thành với sự lựa chọn đó: Đứng lại với Chúa, không phải chỉ vì thấy người khác còn đứng đó, nhưng đứng lại với Chúa, vì tin Người là Đấng có lời ban sự sống đời đời, không còn ai khác để mình đi theo. 

Là Kitô hữu, chúng ta đi theo Đức Kitô, chúng ta tin Người là Đấng không những ban cho chúng ta sự sống đời này mà còn ban sự sống đời đời nữa. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ: sự sống đời đời không phải chỉ là sự sống đời sau, nhưng đến cùng Chúa, tin vào Chúa và ăn thịt máu Chúa là chúng ta đã được sự sống đời đời ngay từ bây giờ, bởi vì mỗi lần rước Chúa là chúng ta rước lấy mầm sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu. Cho nên, chúng ta hãy siêng năng rước Chúa và rước Chúa thật sốt sắng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp của đời mình. Chọn Chúa chứ không phải công việc hằng ngày, bởi nếu chọn công việc của Chúa thì lúc thất bại con sẽ dễ dàng bỏ Chúa. Như các môn đệ không bỏ ra đi, con cũng xin thân thưa cùng Chúa: "Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Amen.