Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh, 28/05/2022

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh: Càng gần đến lễ Chúa Ba Ngôi, phụng vụ cho chúng ta cách tiếp cận tiệm tiến về mầu nhiệm cao siêu này. Không úp mở, Chúa Giêsu nói điều này với các tông đồ, những người thân cận. Người nói điều này khác với Người nói với những người Do Thái khi tranh luận, giả thiết là các môn đệ đã nghe và phần nào hiểu điều này rồi…

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BẢY TUẦN VI MÙA PHỤC SINH 

NGÀY 28/05/2022


 

Tiếp tục nói về sự ra đi của mình, Chúa Giêsu lại kêu các môn đệ cầu xin nhân danh thầy. 

Điều khó hiểu ở đây là xin điều gì? Sao Chúa lại nói cho đến nay, anh em chẳng xin gì nhân danh thầy? Các môn đệ không biết cầu nguyện hay là là các ông không biết đối tượng mình cầu nguyện van xin là ai? 

Càng gần đến lễ Chúa Ba Ngôi, phụng vụ cho chúng ta cách tiếp cận tiệm tiến về mầu nhiệm cao siêu này. Không úp mở, Chúa Giêsu nói điều này với các tông đồ, những người thân cận. Người nói điều này khác với Người nói với những người Do Thái khi tranh luận, giả thiết là các môn đệ đã nghe và phần nào hiểu điều này rồi. Vậy Chúa Giêsu kêu các môn đệ xin điều gì? Người nói anh em xin để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn, phải chăng là xin để cùng đi cùng Thầy. “Chắc chắn là thầy đi đâu anh em đã biết đường đi, thầy về cùng Cha cũng là Cha của anh em, và thầy muốn thầy ở đâu anh em cũng ở đó với thầy”. Nhưng phải xin cùng Thiên Chúa Cha, nhờ thế giá của Chúa Giêsu mà việc kêu xin ấy trở nên đảm bảo. Hẳn chúng ta vẫn quen đọc: “chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Con Chúa…”. Không thể khác hơn, đó là lời kêu xin luôn được bảo đảm vì thế giá của Chúa luôn luôn là điều chắc chắn cho lời ta kêu xin.    

Thêm một điều mà Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết qua đoạn mặc khải này đó là Chúa Cha luôn yêu mến anh em, và anh em lại yêu mến Thầy. Tình yêu liên kết lại thành một mầu nhiệm, Chúa Cha là Đấng mà Chúa Giêsu cho biết, Chúa Giêsu và Chúa Cha yêu mến nhau, và vì được ở trong tình yêu đó, chúng ta được sống nhờ tình yêu của Người. Còn cái gì cao quý hơn tình yêu. Mà tình yêu ấy lại cưu mang ta và làm cho ta được sống trong ân tình của Thiên Chúa yêu thương. Thật là diệu kỳ. Như tác giả Thánh vịnh đã nói: “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải lưu tâm”. Thế mà, chúng ta không chỉ được nhớ đến, được lưu tâm, mà còn được yêu thương, được cứu độ. 

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mặc khải Cha cho chúng con, để chúng con biết Chúa Cha yêu thương và ban Con Một của Ngài cho thế gian. Và vì yêu chúng con, Chúa Con đã chết vì yêu con người như Cha. Xin cho chúng con tin tưởng và luôn phó thác cuộc đời chúng con nơi Chúa. Amen.