Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên, 09/07/2022

Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên: Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, chúng con cũng gặp không ít khó khăn thử thách, bách hại khi thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Lời Chúa trấn an các tông đồ năm xưa cũng là Lời Chúa nói với mỗi chúng con hôm nay. Xin cho chúng con cũng biết can đảm đón nhận những hy sinh, khó khăn, vất vả hằng ngày...

PHÚT CẦU NGUYỆN

 THỨ BẢY TUẦN XIV MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 09/07/2022


Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trấn an và khích lệ các tông đồ “đừng sợ”. Lý do người môn đệ Chúa đừng sợ?

- Đừng sợ khi bị người đời bắt bớ, vì nếu những kẻ bắt bớ chỉ có quyền trên sự sống thân xác nơi trần gian thì Thiên Chúa mới là Đấng nắm giữ đời sống vĩnh cửu và phán quyết của Ngài có thể hủy diệt con người cả “xác-hồn”.

- Đừng sợ, vì Thiên Chúa - Đấng xét xử - cũng là người Cha hằng quan phòng công trình tạo dựng của Ngài. Ngài chăm sóc từng con chim sẻ, lẽ nào Ngài lại không yêu thương chăm sóc chúng ta, vì chúng ta “còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.

- Hơn nữa, môn đệ Chúa không sợ người đời cùng những bắt bớ của họ, vì đối với những ai gắn bó với Đức Giêsu đến liều cả mạng sống, Người hứa sẽ gắn bó với họ. Trong ngày phán xét, Người sẽ là luật sư biện hộ cho họ trước mặt Chúa Cha: “Ai tuyên xưng ta trước mặt người đời, ta sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha ta trên trời”.

Vì thế, thái độ của người môn đệ trong khi thi hành sứ vụ là bất khuất trước những đe doạ của người đời và hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa như người Cha: Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục, lại chính là người Cha nhân ái đối với người môn đệ

Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, chúng con cũng gặp không ít khó khăn thử thách, bách hại khi thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Lời Chúa trấn an các tông đồ năm xưa cũng là Lời Chúa nói với mỗi chúng con hôm nay. Xin cho chúng con cũng biết can đảm đón nhận những hy sinh, khó khăn, vất vả hằng ngày; thậm chí cả những bách hại của người đời để được nên giống Chúa, để làm chứng cho Chúa và Tin mừng. Ngõ hầu, nhờ việc làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, chúng con cũng sẽ được Chúa tuyên nhận trước mặt Chúa Cha - Đấng ngự trên trời; và được Chúa đưa vào hưởng sự sống muôn đời trong Nước Chúa. Amen.