Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên, 16/06/2022

Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên: “Abba” là tiếng của con trẻ tập nói. Nó thân mật và gần gũi, đến độ người Do Thái không bao giờ dám dùng để thưa chuyện với Thiên Chúa. Nhưng, đó lại là điều mà Đức Giêsu, người Con duy nhất của Chúa Cha đã làm. Ngài luôn gọi Thiên Chúa là Cha một cách thoải mái mỗi khi cầu nguyện...

PHÚT CẦU NGUYỆN

 THỨ NĂM TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 16/06/2022


Trong bài hát Con gái nhỏ của ba, tác giả Nguyễn Văn Chung đã viết nên những tâm tình và hình ảnh thật dễ thương: “Con có đôi mắt to/ Có bàn tay bé xíu/ Đôi môi chúm chím nhỏ/ Cứ gọi lớn "Ba ơi" - Thương ba lắm phải không?/ Sao mỗi lần nhìn thấy/ Con lao đến ôm chặt/ Để ba cõng cả ngày”.

Hai tiếng “ba ơi, bố ơi, cha ơi, tía ơi…” vừa gần gũi mà lại vừa thân thương dường nào. Và đó cũng là tiếng gọi mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ khi cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha của chúng con là Đấng ngự trên trời”. Điều này, thánh Phaolô cũng đã từng xác tín với các con cái của mình ở giáo đoàn Galat rằng: “để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: ‘Abba! Cha ơi!’” (Gl 4,6).

“Abba” là tiếng của con trẻ tập nói. Nó thân mật và gần gũi, đến độ người Do Thái không bao giờ dám dùng để thưa chuyện với Thiên Chúa. Nhưng, đó lại là điều mà Đức Giêsu, người Con duy nhất của Chúa Cha đã làm. Ngài luôn gọi Thiên Chúa là Cha một cách thoải mái mỗi khi cầu nguyện. Trong bốn cuốn Tin mừng, chúng ta bắt gặp được tất cả 21 lần Người đã dùng từ “Abba” thân thương này khi thưa chuyện với Cha của mình. Đây là điều mới lạ, là mặc khải của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ nói riêng, và cũng dành cho hết thảy chúng ta cách chung.

Khi dạy kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta những tâm tình và cách sống thế nào cho đúng là con cái Chúa, đáng gọi Thiên Chúa là Cha, và chúng ta là anh chị em với nhau. Quả thật, nếu Thiên Chúa là Cha, Ngài là Cha của cả loài người. Kinh Lạy Cha không dạy chúng ta cầu nguyện “Cha tôi” nhưng là “Cha chúng con”. Trong Kinh Lạy Cha, điều rất ý nghĩa là không hề có “tôi” và “của tôi”. Có thể nói, Chúa Giêsu đã đến để lấy những chữ ấy ra khỏi đời sống, và thay vào những chữ đó là “chúng con” và “của chúng con”. Chúa không là sở hữu độc quyền của riêng ai. Mọi người đều là con Chúa, tứ hải giai huynh đệ, bốn bể đều là anh em một nhà, con cùng một Cha. Chức phận Cha của Thiên Chúa là căn bản duy nhất cho tình huynh đệ của loài người. Vì thế, tác giả Hoàng Phúc trong bài hát Trước mắt Cha đã có lời cầu nguyện thật ý vị: “Cha ơi! Cha ơi! Con thật quý giá trước mắt Cha/ Cha ơi! Cha ơi! Anh chị em con thật quý giá/ Cha ơi! Cha ơi! Con thật quý giá trước mắt Cha/ Cha ơi! Cha ơi! Xin tạ ơn Cha đến muôn đời..”..

Có thể nói, mối tương quan đối với Thiên Chúa là Cha chính là mối tương quan nền tảng, là trục chiếu để qui hướng và khai sáng mọi tương quan khác trong cuộc đời chúng ta. Thật vậy:

+ chỉ trong tương quan hài hòa và bền chặt với Thiên Chúa là Cha, chúng ta mới có thể có được cái nhìn đúng về thế giới, về thời gian, tiền bạc, địa vị;

+ chỉ trong tương quan hài hòa và bền chặt với Thiên Chúa là Cha, chúng ta mới có thể có được cái nhìn chân thực về người anh em, khám phá phẩm giá cao quý của họ, biết tôn trọng và yêu  mến họ như chính Chúa Giêsu đã dạy, đã sống; 

+ chỉ trong tương quan hài hòa và bền chặt với Thiên Chúa là Cha, chúng ta mới có thể biết đúng về mình. Có biết được ý nghĩa và hướng đi của đời mình, có ra khỏi chính mình để biết sống cho tha nhân, chúng ta mới có thể kiến tạo được sự bình an và hy vọng vững bền, là nền tảng cho hạnh phúc của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết đọc kinh Lạy Cha trong tâm tình và ý hướng mà Chúa muốn, đó là tâm tình con cái đối với Cha, và tâm tình anh chị em với nhau. Xin Thiên Chúa là Cha luôn ở cùng mỗi người chúng con. Amen.