Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên, 22/06/2022

Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên:  Tin mừng theo thánh Luca thuật lại việc Gioan Tẩy Giả chào đời. Một biến cố đầy ngạc nhiên với bà con láng giềng của ông bà Dacaria về vị tiền hô - một con người được chọn làm sứ giả của Chúa nay ra đời. Ngạc nhiên vì sau bao năm tháng ông bà cầu xin cho có được người con mà xin hoài xin mãi không được nhận lời. Dẫu ông bà Dacaria “sống giữ luật Chúa dạy và không ai chê trách điều gì”...

PHÚT CẦU NGUYỆN

 THỨ NĂM TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 23/06/2022


Hôm nay, chúng ta mừng lễ kính nhớ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Ngoài lễ kính sinh nhật Đức Mẹ, Gioan Tẩy Giả là vị thánh duy nhất được Giáo hội mừng kính vào ngày sinh nhật (theo lẽ thông thường, Giáo hội mừng kính vào ngày sinh nhật về trời của vị thánh đó, tức là ngày qua đời). Gioan là một vị thánh rất đặc biệt được Đức Giêsu giới thiệu: “trong các trẻ mà được sinh ra thì không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả”.

 Tin mừng theo thánh Luca thuật lại việc Gioan Tẩy Giả chào đời. Một biến cố đầy ngạc nhiên với bà con láng giềng của ông bà Dacaria về vị tiền hô - một con người được chọn làm sứ giả của Chúa nay ra đời. Ngạc nhiên vì sau bao năm tháng ông bà cầu xin cho có được người con mà xin hoài xin mãi không được nhận lời. Dẫu ông bà Dacaria “sống giữ luật Chúa dạy và không ai chê trách điều gì”. “Không có con nối dòng” là một điều sỉ nhục với người Do Thái; ngạc nhiên vì ông Dacaria đã đặt tên con là “Gioan - khác tên theo dòng họ”; và bị câm nay lại nói được. Hơn thế nữa, sự ngạc nhiên đến vui mừng về một em trẻ chào đời bởi em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa; sẽ đưa nhiều con cái Israel trở về với Chúa; và quan trọng là người được Thiên Chúa chọn để đi trước loan báo về Đấng Cứu Thế, dọn đường cho Đấng Mêsia.

Mỗi người chúng ta được sinh ra trong trần gian này, Chúa cũng trao phó cho chúng ta một sứ mạng cao cả. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và cộng tác với ơn Chúa để thực thi sứ mạng Chúa trao? Và chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng ta.

Lạy Chúa, trong ngày mừng kính thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, xin cho chúng con luôn xác tín vào sự quan phòng của Chúa, dẫu có bóng tối bủa vây nhưng xin giúp chúng con luôn biết phó thác và vững tin Chúa đang thực hiện những điều vĩ đại trên cuộc đời chúng con. Amen.