Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên, 07/07/2022

Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên: Ngày nay Chúa cũng sai chúng ta đi vào thế giới với tư cách người tông đồ. Hành trang Chúa cho mang theo chỉ là hai bàn tay trắng, cùng với lòng tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào quyền năng Chúa…

PHÚT CẦU NGUYỆN

 THỨ NĂM TUẦN XIV MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 07/07/2022


Bài Tin mừng hôm nay đặc biệt họa lên chân dung một vị tông đồ của Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin mừng là mang sứ điệp Nước Trời, chữa lành người đau yếu, sống khó nghèo và đem bình an đến cho mọi người.

Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu dạy các ông cũng phải noi theo gương Người: cho đi vô điều kiện vì tình yêu tha nhân. Từ giờ phút này, các ông phải sắp xếp lại lối suy nghĩ, hành động của mình, phải từ bỏ cách nói, cách làm trước đây để có thể dấn thân cho sứ mạng. Sắp xếp lại là cách diễn dịch công cuộc “Tân Phúc âm hóa” mà hiện nay Giáo hội đang đề cập đến rất nhiều. Sắp xếp bao hàm sự chọn lọc: cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ dựa trên những giá trị của Tin mừng. Các ông phải rao giảng, chữa lành bệnh tật, khử trừ ma quỷ cách vô điều kiện, dám cho không như chính mình đã được cho không. Đó chính là tình yêu, là khởi điểm cho một tình yêu sâu xa và tận căn nơi các sứ giả Tin mừng.

Chính vì tình yêu mà các sứ giả của Tin mừng cho họ thứ quý nhất, đó là chính Chúa, tức đem Chúa đến với họ. Vì nghĩ cho cùng, khi các ông chúc bình an, các ông đã tặng họ Đấng ban bình an, đó là Chúa. Đừng tưởng rằng cuộc sống đầy vàng bạc là đã sung sướng, trái lại nó sẽ đầy bất an. Người ta chỉ bình an thực sự khi có Chúa ở với họ. Lúc ấy họ sẽ mạnh dạn sống, mạnh dạn đương đầu với bao sóng gió, vì có Chúa luôn đồng hành với họ.

Ngày nay Chúa cũng sai chúng ta đi vào thế giới với tư cách người tông đồ. Hành trang Chúa cho mang theo chỉ là hai bàn tay trắng, cùng với lòng tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào quyền năng Chúa. Điều đó sẽ luôn nhắc nhở chúng ta đã được Chúa yêu thương một cách nhưng không thì cũng phải cho một cách nhưng không. Chúng ta sẽ không lo tìm kiếm và bám víu vào những giá trị vật chất, nhưng sẽ toàn tâm toàn ý để rao giảng Tin mừng của Chúa. Vì thế, chúng ta sẽ không còn bận tâm đến thành công hay thất bại, nhưng chỉ quan tâm một điều duy nhất là thực hiện điều Chúa muốn với tất cả tấm lòng nhiệt tình mến yêu.

Lạy Chúa, việc rao giảng Tin mừng thành công không phải vì con có nhiều tiền bạc, không phải vì con có nhiều tài cán khả năng. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết giữ tâm hồn siêu thoát, nhẹ nhàng, trên đường phục vụ trong khiêm tốn. Xin giúp chúng con làm tròn nhiệm vụ của mình trong gia đình, trong đoàn thể, trong giáo xứ, như một quyết tâm sống Lời Chúa dạy, như một thực hành đúng sứ mạng Chúa truyền ban. Amen.