Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C, 11/05/2022

Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C: Thiên Chúa muốn cứu độ hết thảy mọi người, điều này được thánh Phaolô đề cập đến thư gửi cho ông Timôthê: “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ”. Tuy nhiên, để được đón nhận ơn cứu độ, con người cũng cần có điều kiện là tin vào Đức Giêsu...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN IV MÙA PHỤC SINH

NGÀY 11/05/2022


Qua sứ điệp Tin mừng, Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta một tương lai tươi sáng, một niềm hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Giêsu, vì Người đến để đem ơn cứu độ cho chúng ta, chứ không phải để lên án chúng ta, điều này được trang Tin mừng nhắc đến: “Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian”.

Thiên Chúa muốn cứu độ hết thảy mọi người, điều này được thánh Phaolô đề cập đến thư gửi cho ông Timôthê: “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ”. Tuy nhiên, để được đón nhận ơn cứu độ, con người cũng cần có điều kiện là tin vào Đức Giêsu.

Tại sao tôi dám tin vào người khác mà lý do gì tôi lại không dám tin vào Đức Giêsu Đấng đem lại ơn cứu độ đời đời cho tôi? Vậy, điều gì làm cản trở tôi tin vào Đức Giêsu?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con đức tin, để mỗi ngày sống chúng con dám tin tưởng và phó thác vào vòng tay quan phòng của Chúa. Nhờ đức tin Chúa ban, chúng con mới dám phó thác và thực hiện theo những điều Chúa đã truyền dạy cho chúng con. Có được như vậy chúng con mới xứng đáng hưởng ơn cứu độ của Chúa đem lại cho chúng con. Amen.