Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Tư Tuần Thánh, 13/04/2022

Thứ Tư Tuần Thánh: Tin mừng hôm nay lại cho thấy sự bất an, buồn rầu, nghi ngờ nhau và chia rẽ vì một thành viên trong cộng đoàn đã chủ động dùng bữa ăn mà bán đứng Thầy với giá bằng một tháng lương. Đó là môn đệ Giuđa Iscariot...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

NGÀY 13/04/2022


Bàn ăn trong gia đình là nơi diễn tả sự quy tụ hiệp nhất, vui tươi, bình an và hiệp thông yêu thương giữa các thành viên của gia đình. Tuy nhiên, bữa ăn tối của Chúa Giêsu với các môn đệ được thuật trong đoạn Tin mừng hôm nay lại cho thấy sự bất an, buồn rầu, nghi ngờ nhau và chia rẽ vì một thành viên trong cộng đoàn đã chủ động dùng bữa ăn mà bán đứng Thầy với giá bằng một tháng lương. Đó là môn đệ Giuđa Iscariot. Vì tiền, ông đã làm mất giá trị tốt đẹp của bữa cơm gia đình.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống công nghiệp hiện đại ngày nay trong bối cảnh dịch bệnh làm gia đình chúng con nhiều khi cũng bị cuốn theo cuộc chạy đua đi tìm vật chất và sự ổn định cho công việc mà quên đi giá trị tốt đẹp của bữa cơm gia đình, của bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể ngày Chúa nhật. Xin Chúa giúp gia đình chúng con luôn biết trung thành bước theo Chúa bằng việc thường xuyên tham dự bàn tiệc Thánh lễ và bữa cơm gia đình. Amen.