Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C, 25/05/2022

Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh: Từ hai ngàn năm qua, Giáo hội đã có mặt như chính sự nối dài và hiện thực hóa sự hiện diện của Chúa Giêsu. Qua và trong Giáo hội, các Kitô hữu gặp gỡ và đón nhận sứ điệp thần linh của Chúa Giêsu...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN VI MÙA PHỤC SINH

NGÀY 25/05/2022


Chúa Giêsu Phục Sinh có mặt trong cuộc sống con người mà chỉ có niềm tin mới cho phép chúng ta cảm nhận được. Đây là sự hiện diện mà Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ trước cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Người đã nói với các môn đệ là Người sẽ sai Thánh Thần đến với các ông. Thánh Thần không đến để thay thế Người, nhưng để giúp họ cảm nhận được cách thế hiện diện mới mẻ của Người (Chúa Giêsu).

Quả thật các môn đệ đã cảm nhận được sự hiện diện ấy trong những lần hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh. Người không đến như một người đã từng sống với các ông, nhưng dưới dáng vẻ của một người xa lạ. Xuất hiện một cách bất ngờ: khi thì như người làm vườn, lúc thì như người bộ hành hay một khách lạ trên bờ hồ. Qua cách xuất hiện như thế, Chúa Giêsu muốn thuyết phục các môn đệ Người đừng tìm kiếm sự hiện diện thể lý của Người nữa, mà hãy khám phá sự hiện diện thần linh của Người, một sự hiện diện mà chỉ nhờ Thánh Thần và trong đức tin, con người mới cảm nhận được.

Từ hai ngàn năm qua, Giáo hội đã có mặt như chính sự nối dài và hiện thực hóa sự hiện diện của Chúa Giêsu. Qua và trong Giáo hội, các Kitô hữu gặp gỡ và đón nhận sứ điệp thần linh của Chúa Giêsu. Nhưng cũng qua và trong Giáo hội, đôi mắt đức tin của người Kitô hữu có thể mở rộng, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố và gặp gỡ mỗi ngày.

Con người chỉ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh khi biết sống theo sự thúc đẩy của Thánh Thần tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống yêu thương để cảm nếm được sự hiện diện của Chúa, và đồng thời, khi ý thức được sự hiện diện của Chúa trong tha nhân, chúng con cũng được thúc đẩy để sống yêu thương. Amen.