Clock-Time

Phút Cầu Nguyện: Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên, 21/06/2022

Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên: Chúa Giêsu cho chúng ta thấy chìa khóa để phân định ngôn sứ giả, ngôn sứ thật là nhìn vào kết quả của những gì họ nói hoặc làm. Điều gì đến từ Thiên Chúa và phù hợp với ý muốn của Ngài, thì hoa trái sẽ tốt...

PHÚT CẦU NGUYỆN

 THỨ TƯ TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 22/06/2022


Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với chúng ta, nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Điều này có thể được hiểu là bất kỳ ai chủ động đánh lừa người khác dưới chiêu bài làm điều tốt đều là ngôn sứ giả. Một người có thể vô tình làm điều này, nhưng thông thường, kẻ đóng vai sói đội lốt cừu làm vậy vì mục đích vụ lợi ích kỷ. Mục tiêu của ngôn sứ giả làlợi ích ích kỷ của bản thân mà không quan tâm đến thiệt hại gây ra cho người khác.

Tương tự như vậy, nhiều người trong chúng ta có thể bị cám dỗ bởi những lời “nói ngọt hoặc nói những gì chúng ta nghĩ người khác muốn nghe để khiến họ làm những gì chúng ta muốn. Đây là lừa đảo, gây hiểu lầm và cũng là hình thức sói đội lốt cừu.

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy chìa khóa để phân định ngôn sứ giả, ngôn sứ thật là nhìn vào kết quả của những gì họ nói hoặc làm. Điều gì đến từ Thiên Chúa và phù hợp với ý muốn của Ngài, thì hoa trái sẽ tốt; ngược lại, điều gì đến từ lừa dối hoặc gây hiểu lầm, cho dù có được che đậy trong “sự tốt lành” bề ngoài, thì kết quả cuối cùng, trái được sinh ra, nhiều nhất chỉ là những trái nho chua.

Thật vậy, bất cứ điều gì trong cuộc sống mà chúng ta đang cố gắng quyết định hoặc phân biệt, nếu chúng ta thực sự muốn biết ý muốn của Chúa trong các quyết định hoặc phân biệt này, hãy cố gắng nhìn xa hơn sự lựa chọn trước mắt cho đến những ảnh hưởng mà sự lựa chọn này sẽ gây ra sau này. Trong sự chân thành nhìn nhận, nếu chúng ta nhận thấy kết quả của những lựa chọn đó là sự tốt lành, thì biết rằng đây là một dấu hiệu cho thấy điều này là tốt và đến từ Chúa. Nếu chúng ta nhận thấy những tác động tiêu cực của một số quyết định nhất định, tạo ra trái xấu, thì đó là một dấu hiệu cho thấy quyết định đang dự tính không phải đến từ Thiên Chúa. Hãy chọn trái tốt và chúng ta sẽ chọn theo ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết khiêm tốn và khôn ngoan để nhận ra ý muốn thánh thiện của Chúa trong đời sống chúng con. Đặc biệt, thương giúp chúng con nhìn thấy trái tốt khi làm theo ý muốn của Chúa. Và xin giúp chúng con tiếp tục đi theo con đường thánh thiện đó để hướng tới sự dồi dào của mọi món quà tốt lành. Amen.