Clock-Time

Phút Cầu Niệm: Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu là Bánh hằng sống, Bánh ban sự sống đời đời. Đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Tin Mừng hôm nay là bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh hằng sống...
Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

Ga 6:30-35

GKGĐ - Giáo Phận Phú Cường