Clock-Time

Phút Cầu Niệm: Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh

“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến”. Tin Mừng hôm nay là phần mở đầu của bài giảng về Bánh hằng sống, hoàn cảnh bài giảng và sự cần thiết phải có niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô.
Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh
Ga 6:22-29

GKGĐ - Giáo Phận Phú Cường