Clock-Time

Phút Cầu Niệm: Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh

Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo kẻ ấy”. Quý vị và các bạn thân mến, trong một câu ngắn gọn...
Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh

Ga 6: 44-51

GKGĐ - Giáo Phận Phú Cường