Clock-Time

Phút Cầu Niệm: Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh

Ta là Bánh hằng sống”. Lời khẳng định này lột tả tính chân thật về chính Thánh Thể là Mình Máu Chúa Kitô. Không phải là cái gì khác, mà chính là Người, chính Người là Bánh hằng sống...
Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh

Ga 6:35-40

GKGĐ - Giáo Phận Phú Cường