Clock-Time

Phút Suy Niệm: Lời Chúa - Thứ 2 Tuần Thánh C

Tin mừng Ga 12:1-11: Mỗi người thể hiện lòng yêu mến cách khác nhau. Nhưng đáng chú ý là Maria. Tin Mừng kể lại: Maria đã lấy dầu thơm hảo hạng mà xức chân Chúa Giêsu...
Phút Suy Niệm: Lời Chúa - Thứ 2 Tuần Thánh