Clock-Time

Phút suy niệm: Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá năm C

 Ngay ngày đầu Tuần Thánh này, chúng ta bước theo đường thánh giá Chúa Giêsu cách gần kề hơn. Vinh dự của chúng ta là thánh giá Chúa Kitô. Chúa Kitô là Đấng vô tội, là Con Thiên Chúa làm người...
Phút suy niệm: Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá năm C