Clock-Time

Phút suy niệm: Lời Chúa thứ 4 sau Chúa nhật 5 mùa chay C

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thực, và sự thực giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham,

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 4 sau Chúa nhật 5 mùa chay C
 

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 31-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thực, và sự thực giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao Ông lại nói: “Các ngươi sẽ được tự do”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn .các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!”. Họ lại nói: chúng tôi không phải là những đưá con hoang! chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến.”

SUY NIỆM


Một bản văn, một đoạn tranh luận xuất hiện quá nhiều thuật ngữ triết học. Sự thật, tự do, nô lệ, giải phóng, Thiên Chúa, v.v. tất cả những thuật ngữ ấy Chúa Giêsu đã nói với những người Do Thái tranh luận với Người. Quả thật càng làm cho không khí tranh luận trở nên ngộp thở, căng thẳng. 

Sự thật là gì? Đó chính là lời mà Chúa Giêsu đã nói. Như đầu Phúc Âm Gioan: Từ nguyên thuỷ đã có Lời, và Lời là Thiên Chúa. Không hiểu được mặc khải của Thánh Kinh và không hiểu được thuật ngữ Lời, rõ ràng những luật sĩ bối rối và không thể nắm bắt được lời xuất phát từ Chúa Giêsu. Lời mà Chúa Giêsu đã nói cũng chính là Lời Tạo Dựng, là Lời các tiên tri đã nói với dân xưa, cũng là Lời mà họ gìn giữ trong Thánh Kinh và coi là Lời Thiên Chúa do cha ông ghi chép lại. Và hôm nay, quan trọng hơn, lời sự thật đó hiện thân trong Đức Giêsu, Con Người đang hiện diện đây. 

Tự do là gì, nô lệ là gì? Hai thuật ngữ mang ý nghĩa đối lập nhưng liên quan đến nhau. Người Do Thái cho rằng họ không làm nô lệ cho ai, nên không cần ai giải phóng, không cần tự do, vì họ đã tự do rồi. Họ là con cháu của Abraham, mà Abraham được Thiên Chúa tuyển chọn, họ là dòng dõi được chọn lựa, và họ nghĩ mình thuộc về Thiên Chúa, đó là đảm bảo chắc chắn họ không làm nô lệ cho ai. Không, với Chúa Giêsu, Người có cái nhìn và suy nghĩ khác. Tự do của Chúa không có nghĩa là không làm nô lệ, cũng không bị cần tù trong suy nghĩ của họ, rằng họ thuộc về dân Thiên Chúa. Chọn lựa ấy là một giao ước, nhưng lại không đảm bảo cho họ luôn là dân ưu tuyển. Cha ông họ đã nhiều lần phản bội, chính họ đã không tuân giữ lời của các tiên tri. Mà sự thật chính là lúc này và ở đây, họ không tin nhận Lời là Lời Thiên Chúa. Sự bất tuân và tội lỗi đã làm cho họ không nhận ra Chúa hay làm cho họ nô lệ chính vào những suy nghĩ bị đóng khung cách mù tối trong cõi lòng của họ. Luận chứng thuyết phục mà Chúa Giêsu đưa ra chính là “giả như các ông là con cháu của Abraham thì các ông phải làm những việc của Abraham đã làm”.Luận cứ ấy nói với họ rằng, chính họ phản bội lại tổ phụ của họ, Abraham thì tin vào Lời của Thiên Chúa, còn họ thì bỏ ngoài tai những Lời của Ngài ở đây và lúc này. 

Dừng lại đây để chúng ta suy niệm những lời Chúa Giêsu đã nói. Chúng ta có thực sự tự do không? Hay chúng ta giống những người Do Thái? Chúng ta có tìm kiếm sự thật trong Thiên Chúa không? Hay chúng ta sở hữu sự thật của chúng ta, một sự thật được nắn đúc bởi duy ý chí của con người chúng ta? 

Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng trí cho chúng con tin - tin vào Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng con; tin vào lời giáo huấn của Chúa trong Thánh Kinh và đem ra thực hành. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường