Clock-Time

Phút suy niệm: Lời Chúa thứ 7 sau Chúa nhật 5 mùa chay C

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy người Do Thái khăng khăng buộc tội Chúa Giêsu vì họ cho rằng Người đã nói phạm thượng khi xưng mình là Con Thiên Chúa...
Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa thứ 7 sau Chúa nhật 5 mùa chay C
 

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 11: 45-56)

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người nầy làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá hủy nơi nầy và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả ! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, Không phải tự  ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối. Bởi vậy từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế, Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không ?” Còn các thượng tế và biệt-phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

SUY NIỆM


Khi ngày càng có nhiều người tin vào Chúa Giêsu và giáo huấn của Người, những vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái càng lo lắng vì sự ảnh hưởng của mình bị mất dần. Chính vì lẽ này đã dẫn Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó. 

Sự kiện này được đánh dấu bằng việc những nhà cầm quyền và các Thượng tế mở một cuộc họp Hội đồng và ra lệnh truy nã để tìm bắt Chúa Giêsu theo sự tham vấn từ Caipha làm thượng tế năm đó. Ông nói với họ rằng: “Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. 

Chúa Giêsu chấp nhận chết thay cho dân. Người sẵn sàng chịu khổ nạn, chịu đóng đinh thập giá để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối. Nhờ đó, qua Chúa Giêsu làm trung gian mà con người được có chung một mối, được quy tụ về với Thiên Chúa là Cha. 

Lạy Chúa, Mùa Chay là mùa mời gọi chúng con phải hãm mình chay tịnh, bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn. Xin cho chúng con biết chết đi cho ý riêng của mình để có thể vác thập giá đi theo Chúa và cam đảm vượt thắng những chông gai trên đường đời. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường