Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật, 04/08/2019

Ngày nay, tiền bạc cũng được người ta tìm kiếm, suy tôn và say mê như một vị thần. Tiền cũng có khả năng làm được rất nhiều việc. Người ta nói: có tiền mua tiên cũng được, có tiền có tình yêu, nhà cửa, chức quyền, danh tiếng, v.v. Thậm chí ngày nay có người còn coi tiền hơn cả Chúa, họ đến với Chúa cũng chỉ để cầu xin cho có tiền. Chúa trở thành phương tiện để người ta có tiền. Mục đích theo đạo của họ cũng chỉ vì tiền hơn là vì Chúa.
Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C
04/08/2019

Lc 12:13-21

 
 
GKGĐ Gp. Phú Cường