Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật 07/07/2019

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo và cho biết người môn đệ truyền giáo phải như thế nào và phải làm gì?
Chúa Nhật XIV Thường Niên C

07/07/2019

Lc 10:1-9

 

GKGĐ Gp. Phú Cường