Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật, 11/08/2019

Người Việt Nam dùng từ rất hay khi nói “tiền bạc”. Đồng tiền nó bạc bẽo lắm, có thể giúp mình sống, cũng có thể giết chết mình. Vậy mà có người còn làm giàu bằng mọi cách, kiếm tiền bằng bất cứ thủ đoạn nào. Có bao giờ chúng ta thử đặt câu hỏi: trong cuộc sống, chúng ta mãi mê chạy theo những của cải vật chất, tiền bạc danh vọng, giàu sang phú quý để được gì và còn lại gì? 
Ngày 11/08/2019, Chúa Nhật XIX Thường Niên C

Lc 12,35-40

 

GKGĐ Gp. Phú Cường