Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật, 14/07/2019

Hằng ngày chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đớn đau và buồn phiền xảy ra ngoài đường phố cũng như nơi khu xóm. Hằng ngày chúng ta cũng được nghe nói đến những tai ương hoạn nạn xảy ra ở chỗ này hay ở chỗ kia trên thế giới. Tuy nhiên, thái độ của chúng ta thường là thờ ơ và dửng dưng. 
Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C
14/07/2019
Lc 10:25-37