Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật, 28/07/2019

Chúng ta thường than van hay trách móc Chúa không ban cho chúng ta theo ý ta xin. Ta tập trung vào cái ta cho là cần nhưng không quan tâm điều Thiên Chúa thực sự muốn nơi ta. Chúng ta cầu như thể là chúng ta ra lệnh cho Ngài phải làm theo ý ta.
Chúa Nhật Tuần XVII thường niên C - Cầu nguyện trong tin tưởng và kiên trì

Lc 11:1-13

 

GKGĐ Gp. Phú Cường.