Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật 30/06/2019

Chúa Nhật 30/06/2019

Lc 9:51-62