Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C (Ga 10:27-30)

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Hôm nay cũng là “Ngày Thế giới cầu nguyện cho các Ơn gọi”. Với đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giêsu đã nêu gương về việc trở nên một mục tử nhân lành theo đúng ý nghĩa...
Chúa Nhật IV Phục Sinh (Ga 10:27-30)
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường