Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật 6 Phục Sinh C

Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong diễn từ biệt ly có một ý nghĩa hết sức quan trọng cho các ông. Những hành động và lời tiên báo của Chúa Giêsu trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ như: quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, loan báo việc Giuđa sẽ bán nộp Người, việc thầy trò sắp chia ly, v.v. làm cho các ông cảm thấy bối rối và thậm chí sợ hãi. Chính lúc này, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin và động viên để các môn đệ không nản lòng mà vững bước theo Người. Chúa ban bình an cho các môn đệ của mình - Bình an mà chỉ có những người môn đệ trung tín, yêu mến Thầy Giêsu mới có được...
Chúa Nhật 6 Phục Sinh C 

(Ga 14:23-29)

 
GKGĐ Gp. Phú Cường