Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C (Ga 13:31-35)

Quý vị và các bạn thân mến, giới luật yêu thương đã có từ lâu không chỉ trong Cựu ước, mà nhiều bậc thánh hiền trong các dân tộc cũng chủ chương một đời sống yêu thương, một đời sống “tứ hải giai huynh đệ”...
Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

(Ga 13:31-35)

 

GKGĐ GP. Phú Cường