Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Ba, 23/07/2019

“Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?”, Người muốn bày tỏ cho chúng ta biết: Người không chỉ có gia đình cốt nhục ở đời này mà Người còn có gia đình thiêng liêng gồm tất cả mọi người được ơn cứu chuộc. Người được ơn cứu chuộc, được làm con cái Thiên Chúa, thì tất nhiên là anh chị em với Người.
Thứ Ba, tuần XVI thường niên
23/07/2019

Mt 12:46-50

 

GKGĐ Gp. Phú Cường.