Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Ba 25/06/2019

Chúa Giêsu vừa dạy cho các môn đệ một nguyên tắc “vàng” cho cuộc sống: hãy làm điều mà họ muốn người khác làm cho mình. Lẽ thường, ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho mình, muốn được người khác yêu thương, quan tâm, giúp đỡ. Chúa Giêsu biết rõ điều đó và Người đã chỉ cho các môn đệ cách thế để có thể đạt được điều mà các ông mong muốn: hãy đi bước trước để làm những điều tốt đẹp cho người khác, hãy chủ động để thực thi những nghĩa cử yêu thương, quan tâm đến tha nhân, v.v. Dù biết rằng để sống nguyên tắc “vàng” này đôi khi người môn đệ Chúa Giêsu phải “bước qua cửa hẹp”, phải “đi con đường chật”...
Thứ Ba 25/06/2019

Mt 7:6.12-14