Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Bảy, 03/08/2019

Thánh Gioan Tẩy Giả một người khiêm nhường nhưng không nhu nhược. 
Trước Thiên Chúa, Gioan khiêm nhường thật sự, khiêm nhường tận đấy lòng. Khi Gioan xuất hiện thì rất nhiều người tuôn đến với ông. Ông trở nên nỗi tiếng khắp nơi, và được tôn vinh với nhiều danh hiệu như ngôn sứ, tiên tri Isaia xuất hiện, và cả danh hiệu cao cả nhất là Đấng Mêsia nữa. Danh tiếng và địa vị của ông được bay lên cao như diều gặp gió. Nhưng khi ở trên địa vị cao trọng ấy, ông lại tự mình cắt dây diều đời mình, làm cho mình hạ xuống để nâng Chúa lên. 
Thứ Bảy tuần XVII thường niên
03/08/2019

Mt 14:1-12

 

GKGĐ Gp. Phú Cường