Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Bảy, 13/07/2019

Với đức tin, chúng ta phải xác tín rằng, mọi sự đều nằm trong  chương trình khôn ngoan của Chúa, bởi vì "mọi sợi tóc trên đầu của chúng ta đều đã được Chúa đếm cả rồi". Và khi xác tín như thế, chúng ta sẽ luôn được bình an nơi tâm hồn.
Thứ Bảy, 13/07/2019

Mt 10:24-33

 

GKGĐ Gp. Phú Cường.