Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Bảy, 27/07/2019

Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa được nói đến ở trên là một gợi ý thú vị về vấn đề giáo dục và cũng gợi lên cho ta vài đường hướng. Đồng ruộng kia có thể là ngôi nhà của nhân loại hay cũng có thể là chính mỗi con người chúng ta. Ruộng ấy có cả lúa đang mọc lên và những kẻ thâm hiểm đang ngấm ngầm gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa. 
Thứ Bảy tuần XVI thường niên
Mt 13:24-30

 

GKGĐ Gp. Phú Cường