Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên C

Cuộc sống hiện đại ngày nay khiến con người có biết bao những sự lo lắng: lo lắng cho gia đình, lo lắng cho bệnh tật, lo lắng cho công ăn việc làm và lo lắng cho tương lai, cuộc sống. Những sự lo lắng này, dường như đã chất đầy những gánh nặng trên đôi vai của con người, đôi khi làm cho con người dễ rơi vào những nổi thất vọng, chán chường...
SUY NIỆM LỜI CHÚA : THỨ 7 TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

 
GKGĐ GP. Phú Cường