Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Hai, 05/08/2019

“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16)
Thứ Hai tuần XVIII thường niên
05/08/2019

Mt 14,13-21

 

GKGĐ Gp. Phú Cường.