Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Hai, 12/08/2019

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Người cũng mang thân phận con người khi nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Một Thiên Chúa tự hạ mang thân phận hữu hạn của con người, cũng phải trải qua cái chết. Nhưng cái chết của Người không là cái chết của một ngọn đèn hết dầu, mà là cái chết của ngọn đèn rực sáng. Chúa Giêsu tiên báo trước việc Người chịu khổ nạn gánh lấy tội lỗi trần gian đã đưa Người đến kết cục là cái chết trên thập tự giá. Qua đó ánh sáng phục sinh sẽ soi nhân loại bước đi trong ánh sáng. 
Ngày 12/08/2019, Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên

Mt 17,22-27

 

GKGĐ Gp. Phú Cường