Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Hai 24/06/2019

Thứ Hai 24/06/2019

Lc 1:57-66.80
GKGĐ Gp. Phú Cường