Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Năm, 01/08/2019

Có ngày thả lưới, chắc chắn có ngày kéo lên. Có ngày vào đời, phải có ngày ra khỏi cuộc đời. Hội Thánh là chiếc lưới Thiên Chúa thả xuống biển trần gian, gom cả kẻ xấu lẫn người lành. Đừng ngạc nhiên, đừng vấp phạm, vì sẽ có ngày phán xét để tách biệt kẻ lành, người dữ.
Thứ Năm tuần XVII Thường Niên
01/08/2019

Mt 13:37-35

 

GKGĐ Gp. Phú Cường