Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Năm, 08/08/2019

Bạn theo tôn giáo nào thì bạn thể hiện niềm tin theo tôn giáo đó. Bạn thể hiện niềm tin trong đời sống hằng ngày qua ngôn ngữ, cách sống, qua biểu hiện niềm tin. 
Những người theo đạo Phật, họ đi chùa, lễ Phật, họ ăn chay, đi từ thiện, hĩ xả, họ nói về triết lý của Phật. 
Thứ Năm tuần XVIII thường niên
08/08/2019
Thánh Đaminh, Linh mục, Lễ nhớ
Mt 16,13-19

 

GKGĐ Gp. Phú Cường