Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Năm, 11/07/2019

Sau bao tháng ngày theo Chúa, đồng hành với Chúa, được sống thân mật bên Chúa trên đường sứ vụ, được Chúa dạy bảo đủ điều và chứng kiến những việc Chúa làm, để rồi hôm nay Chúa truyền cho người môn đệ bắt đầu nhiệm vụ.
Thứ Năm, 11/07/2019

Mt 10:7-15

 
GKGĐ Gp. Phú Cường